تهران-خیابان سهروردی شمالی-جنب پمپ بنزین-نبش کوچه خشنودی-مجتمع اداری نیلی-طبقه دوم-واحد ۲۶