من به مشتریانم خدمات گسترده ای را در جهت های مختلف ارائه می دهم. کسی فکر می کند که یک عکاس حرفه ای باید بر روی یک نوع عکاسی متمرکز شود ، اما برای تمرین من تجربه کافی را کسب کرده ام تا در چندین جهت مختلف احساس اطمینان کنم.

با توجه به موفقیت پروژه ها سطح مهارتهای من

مخاطبین و اجتماعی منچگونه من را پیدا کنید

    مشاوره تلفنی